از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند فال قهوه هم یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایا زیر را دارد : مسلم است که از لحاظ پیش گوئی هر گز نمی توان از فال قهوه انتظار مثلا تعبیر خواب را داشت و لی فال قهوه را میتوان هر روز و هر لحظه به دلخواه گرفت و جالب اینکه هر بار هر فنجان بردارنده حالت روحی همان لحظه است که شما دارید و بجز یک سری احتمالات ثابت که گویای حالات و روحیات طرف است ، میتوان برای هر نوع تصمیم گیری و یا هر برنامه ای که تدوین یافته فالی گرفت و از کم و کیف آن اطلاعاتی بدست آورد ضمن اینکه در عین حال جنبه تفنن و تفریح آن بسیار است در این قسمت شما براحتی میتوانید فال قهوه بگیرید فقط ابتدا باید روش درست کردن قهوه را فرا بگیرید و سپس نحوه ایجاد نقشها با قهوه در ته فنجان را بیاموزید و آنگا با نگاهی دقیق به ته فنجان تعبیر نقشهای ایجاد شده را بیابید:آب

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات. 
  
آبشار

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد. 
  
آب فشان

موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد. 
  
آتش

از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود. 
  
آتش افروخته

نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست. 
  
آتش بازی 
  
مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار 
  
آتش فشان

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند. 
  
آتش کوتاه

نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود. 
  
آدم

اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهید داشت. 
  
اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان. 
  
اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید. 
  
آسیاب

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست. 
  
آفتاب

سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد. 
  
آفتابه

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن. 
  
آهو

همسر با وفا ،بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست. 
  
 ابر

بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. گذشتن و عبور از سختیها 
  
ابرو

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد. 
  
اتاق

نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید. 
  
اتومبیل

دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود. 
  
اردک

سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه. 
  
اره

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد. 
  
اژدها

با بزرگان و صاحب منصبان ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی– هشدار

اسب

 آرزو ،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند.تغییرات در وضع زندگی

اسب سوار

مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

استخوان

نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد. 
  
انار

صاحب زنی خوش سیما خواهد شد. 
  
انجیر

نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.

انسان

بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.

دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری

دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.

دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج

دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی

دست در دست بودن دو مرد رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.

انسان در حال سجده 
  
شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری 
  
انسان در حال دعا کردن 
  
دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت 
  
انگشت

علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد. 
  
انگشتری

از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید. 
  
انگور

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید. 
  
بادام

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

باد برن

دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

بادمجان

غم و اندوه 
  
بار و اندوخته 
  
پس انداز 
  
باز

آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال. 
  
بالن 
  
توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب 
  
ببر

دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است. 
  
برج 
  
تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید 
  
بسته 

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد. 
  
بشکه

دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی. 
  
بطری

مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید. 
  
بیل

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید. 
  
بینی 
  
قدرت تشخیص – حس فعال 
  
پا

عمری کوتاه و زود رس و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

پارو

 زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

پاکت

در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید. 
  
پر

تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است. 
  
پرچم

آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید _ خطر 
  
پرده

کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

پرستو

خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.

 پرنده

خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید _ خبر دهنده بخت و اقبال است 
  
اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند. 
  
پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند. 
  
پروانه

در خیال و اندیشه بر سر می برد _ عاشق، بلند پرواز _حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی 
  
پل 

عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی. 
  
پلکان

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند. 
  
پلنگ

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند. 
  
پنجره

نشانگر چشم است 
  
پنجره بسته : ناامیدی میرساند. 
  
پنجره باز: یك شكست خوش عاقبت 
  
پنجه

خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید 
  
پول

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد. 
  
پیمانه

نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند. 
  
تاج

 یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن

تبر

مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد. 
  
تپه های منفرد 
  
خطرات – دوستان بد 
  
تخت خواب 
  
ازدواج – کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود. 
  
تخم مرغ

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی. 
  
تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ 
  
تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال 
  
ترازو 

نشانه عدل و انصاف است ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه 
  
توپ

به زندگی سخت و بدون ثبات _ بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش 
  
تیر

حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن. 
  
تیر و کمان

تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد. 
  
جاده

سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد. 
  
جارو

خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد. 
  
جام

 جمع شدن دوستان قدیمی ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان. 
  
جانور،هیولا

 حوادث ترسناک

جعبه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند. 
  
جناغ

رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق. 
  
چادر

حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی. 
  
چاقو

طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی _ دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت 
  
چتر

از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. محافظت و ایمنی در برابر خطرها 
  
چترباز : یاری و کمک 
  
چتر بسته : نرسیدن یاری و کمک 
  
چتر نجات

برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید. 
  
چراغ

کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن ، آسایش. 
  
چرخ

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید. 
  
چشم

حسادت و چشم خوردن ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. 
  
چغندر

غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد 
  
چکش 

در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

چمدان

به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند

چنگال

در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب. 
  
چوب

نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است.

چهارگوش

 گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.

حب

بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد. 
  
حصار

در بند قرار گرفتن 
  
حلقه

خواستگاری و نامزدی ، ازدواج خوشبخت شدن _ انجام یك معامله 
    
حلقه شکسته

نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

حلقه گل

غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها

حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد 
  
 میل به داشتن فرزند تحقق مییابد

حوض

علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.

خانه

 رو به راه بودن کارها، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

خانه ای داخل درخت : ازدواجی خوشحال کننده

خانه ای در محلی خلوت : میراث

خرچنگ

بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید. 
  
خرس

دشمن بدطینت ، تند خو ، متکی به کسی یا چیزی 
  
خرگوش

زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف. 
  
خروس

شانگر شهوت و غرور است ، نوید و مژده،کاری خیر

خط

سفر، یك پروژه

خط تخم مرغی مقطع 
  
پایان امید – نامه – رسیدن مهمان

 خط دراز

 زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه

خط کج

 به دوستی های ساختگی و ظاهری

خط مستقیم بلند 
  
زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند _ درآمدی متوسط

خط مستقیم شکسته

بیماری

خط مستقیم کوتاه 
  
زندگی آرام – خوش و متوسط 
  
خط مستقیم مقطع 
  
خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ 
  
خط مشخص و واضح 
  
موفقیت آمیز بودن 
  
خط منحنی 
  
دوستان نا مناسب – خیانت - دسیسه 
  
خط منکسر (شکسته)

کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس _ مشقت و بی پولی

خفاش

شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی. 
  
خنجر

خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید. 
  
خورشید

روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین 
  
خیمه 

تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید. 
  
داس

با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن. 
  
دامن

رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید. 
  
دانه تسبیح 
  
عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

در

کار با ادارات دولتی _ حفره مقعد

درخت

فراوانی، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری

درخت کاج

 موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

دست

دوستی و مهربانی ، آنرا با مهربانی بپذیرید. 
  
توانمندی در عمل ، قدرت 
  
دستبند

برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است. 
  
دستهای دراز 
  
حماقت – بی اعتقادی 
  
دندان

دلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان. 
  
دود

گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن 
  
دهان 

سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، بازگو شدن نا گفته ها 
  
دیگ

صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست. 
  
دیوار

مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

راه

 به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.

به تعداد آنها راه های که انجام می دهد.

اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد

اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.

رختخواب

 رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.

روباه

حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید. 
  
ریسمان

عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

زن

رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی

زنبور

شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن. 
  
زنبور عسل

مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح. 
  
زنگوله 

دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان 
  
ساعت

نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد. 
  
سپر

پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی. 
  
ستاره

مقام و منزلت ، بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن _ شانس 
  
سد

موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده 
  
سر انسان با دو دست دراز 
  
جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

سر شیر

برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی

سطل

مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد. 
  
سکه

رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول 
  
سگ

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار. 
  
سگ دونده : دریافت خبری خوب 
  
سگ خوابیده : تنبلی و شوخی بی مزه. 
  
سوسک

قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی. 
  
سوزن

دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید. 
  
سوسمار

دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید. 
  
سنجاب 
  
جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

سه پایه

حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور 
  
سیب

صاحب فرزند شدن ، خبر خوشی از راه دور دریافت کردن. 
  
شاخ

موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان 
  
شانه

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید. 
  
شتر 
  
ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان 
  
شتر مرغ

مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید. 
  
شطرنج

تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند. 
  
شکل نا مشخص 
  
قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن 
  
شلوار

آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود

شلوغی

شرکت در یک اجتماع

شمشیر

مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید. 
  
شمع

شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد. بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز 
  
شهاب 
  
خبر های غیر منتظره – امیدواری 
  
صخره 
  
خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل 
  
صدف

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد. 
  
صلیب 
  
 پیروزی در یك كار سخت  _ مرگ یکی از دوستان یا فامیل 

صلیب و تاج 
  
مورد توجه مطلوب واقع شدن 
  
صندلی

محبت و دلگرمی ، هدیه گرانبهایی دریافت میکنید. به بهتر شدن کارها ،تمام شدن کاری _ ارتقا در کار – ریاست 
  
صورت انسان 
  
فال خوب و ازدواج 
  
طاووس 
  
شكوه و جلال، تجمل، چیزی كه موجب افتخار شود _ فخر فروشی _ غرور

ظرف غذا 
  
روزی و برکت – مهمانی 
  
عبادتگاه 
  
نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار 
  
عصا

ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه - یاور ، متکی به چیزی بودن 
  
عقرب

جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت. 
  
عینک

افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن. 
  
فرم تخم مرغی 
  
بدست آوردن ثروت بسیار بزودی 
  
فشنگ

خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید. 
  
فنجان

در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن. 
  
فندق

آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل. 
  
فیل

موفقیت ، سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید. 
  
قارچ

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست. 
  
قایق

بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی. 
  
قرص

بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد. 
  
قطار

مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است. 
  
قفل

موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

  
قفل و کلید 
  
پیدایش راه حل – ازدواج 
  
قلب 
  
روابط عاطفی 
  
قلم

رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد. 
  
قو

سمبل وقار ، متانت در رفتار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق 
  
 قوری

خادم و خدمتگذار ، حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت 
  
قیچی

جدائی و دوری ، اختلاف خانوادگی. 
  
کاسه 

رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن. 
  
کت

گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد 
  
کتاب

گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز او را ترک نکنید _تحصیل _ تفکر 
  
کرم

گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید. 
  
کژدم

دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند. 
  
کشتی

بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی 
  
کفتار

نشانگر پلیدی و ناپاکی ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید. 
  
کفش 

برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد 
  
برای زن قوت و نیرومندی می باشد ، 
  
ارثیه_ مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار 
  
کوزه

با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی. 
  
کلاغ 
  
حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی 
  
کلاه

رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد. 
  
کلید

حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت 
  
کمان

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی

کوه

 از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

گاو

فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن 
  
گربه

نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، طنازی ظرافت در رفتار ، ریا کار و خائن 
  
یك شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است) 
  
گردن بند

عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.

گل

 شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی

گلابی

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید. 
  
گندم

روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است. 
  
گوسفند

زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود _ به معنای نذر است. 
  
گوش 
  
نصیحت پذیری – خبر های تازه 
  
لامپ

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد. 
  
لب

نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید. 
  
لکه های روشن 
  
روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی 
  
لوبیا

صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

مار

دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند _ امانت – افترا – خدعه -  حسادت – ریای زن یا مرد 
  
ماه

عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواج میکنید _ ناراحتی روحی و روانی

ماه تمام به ماجراهای عشقی.

ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.

ماهی

 موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت _ پولی _ سعادت موقت – خوشبختی منتهی به بدبختی   
  
مثلث متساوی الاضلاع 
  
موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن 
  
مستطیل 
  
در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا 
  
مسواک

مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش و احسان می کند.

مربع

 میراث و سود _ بهره

مرغ

به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید. 
  
مرغابی

پاکی و عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد. 
  
مگس

نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید 
  
مورچه

نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید _ باغیرت بودن 
  
موش

دشمنی و خیانت _ غیبت _ ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. 
  
موش(صحرایی): دزدی 
  
میخ

تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید.

میز

به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

مهر و سجاده

دعا – نذر – نیت خیر

میمون 
  
زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

ناقوس

 خبر گرفتن

نامه

در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید. 
  
نان

سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند 
  
نخود

نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت. 
  
نرده بام 

موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است. پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی.

نعل

محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است

نوزاد

 رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده

نهنگ 
  
خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل

نیزه


به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی

هدهد

خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی 
  
هواپیما

مسافرت طولانی و دلپذیر، نشانگر راه سریعی است به هدف ـ سفری ناگهانی _ خبر از مسافر 
  
هیزم

سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند. 
  
V (انگلیسی) 
  
 پیروزی و موفقیت