وقتی باستانشناسان بریتانیایی، هندی و پاکستانی در اواخر 1940 و در اوایل 1950 ، شروع به انجام حفاری در «بیابان سیان» در مرز هندوستان و پاکستان کردند،در این شهرها (موهن جو دارو، هاراپا، کوت دیجی) - شواهد باستانشناسی نشان میداد که مسلما سلاح اتمی در آن دوران استفاده شده است.

شواهد دیگری در قسمتهایی از، آفریقا و خاورمیانه هم، جاهایی را نشان میدهد که به نظر شبیه نوعی انفجار اتمی میرسد،که در این مناطق اتفاق افتاده و صحرای شنی را به شیشه تبدیل کرده و این دقیقا همان اتفاقیست که در «اَلَموگوردو» در نیومکزیکو افتاد، وقتی که اولین بمب اتم در بیابان منفجر شد.

آیا خرابه‌های غریبی که در «دره ایندوس» یافت شد،میتواند حاوی شواهدی از یک انفجار اتمی باستانی باشد؟ اگر اینطور بوده باشد، این سلاحهای قدرتمند از کجا آمده‌اند؟ چه کسی از آنها استفاده میکرده؟ و 

پیشینیان ما آنچه را در انزمان های دور دیده اند  در الواح شان ثبت کرده اند ولی چون بهیچ عنوان اطلاعی از تکنولوژی ،اسلحه،بمب و اینچیزها نداشته اند،این اتفاقات را بشیوه زمانشان در ارابه ،شمشیر،کمان و غیره ترسیم و مکتوب می نموده اند.به اعتقاد طرفداران نظریه بیگانگان باستانی،بدون تردید اتفاقاتی در خور توجه روی داده است لابد جنگ فرازمینی ها در روی کره زمین؟!