عکسی که در بالا مشاهده می کنید تصویری است که ناسا از خورشید در سال 2012 منتشر نمود و همه را در بهت حیرت فرو برد. همانطور كه می بینید  یک بشقاب پرنده در نزدیکی ان دیده می شود.واقعا چطور امکان دارد شی ای در ان فاصله از خورشید باشد و سالم بماند.