, سن جهان هستی،به میزان زمان سپری شده پس از مهبانگ میباشد. بنابر دقیقترین اندازه‌گیری انجام شده توسط ماهواره پلانک، سن جهان بر پایه مدل لامبدا-سی دی ام در حدود 13.7 میلیارد سال است.